Rita Hoofwijk

Het werk van Rita Hoofwijk begint in bestaande, waarneembare omgevingen. Ze creëert situaties die, in alle eenvoud, vragen om een heroverweging van datgene wat we als onveranderlijk ervaren. In wisselende samenwerkingen verkent ze de mogelijkheden van de (tussen)ruimtes die haar praktijk definiëren.

Dramaturge Hannah Loewenthal schreef in juni 2018 over Rita: "Today Rita is making an enquiry, not only into what fascinates her but why something rather than another thing might fascinate her, or why one place over another place might fascinate her. In this why, there is the possibility to know more about how she would like to share this with others and to recognize the conditions of the in-between spaces which define her practice. She deconstructs and redefines what we might call ‘common’ by bringing people into a state of wondering and into the (specific) place where she would like to be with them. This wondering together is an act of defiance against what we define as concrete and how we might shape the in-between through this common fascination."

www.ritahoofwijk.com

Agenda

Nieuws

Johannes Bellinkx

Johannes Bellinkx (Zeist, 1978) koos na zijn opleiding Sociale Geografie voor een opmerkelijke carrièreswitch. Hij ging als decorbouwer en speler aan de slag bij verschillende nationale en internationale theatergezelschappen. Zo kwam hij in 2007 terecht bij Theater TUIG en trok naar de Mime Opleiding in Amsterdam waar hij in 2013 afstudeerde. Eenmaal zijn diploma op zak was hij ook actief bij Theatergroep WAK en begon een eigen artistieke praktijk uit te bouwen.

Het werk van Johannes Bellinkx’s visueel theater balanceert op de grens van theater, beeldende kunst en film. In zijn werkt zorgt Bellinkx ervoor dat vorm en inhoud op een prikkelende manier op elkaar inwerken. Het concept vormt steevast het vertrekpunt voor een radicale vormkeuze

In 2014-2015 ontwikkelde Bellinkx zijn eerste grotere project Framing. Hij bouwde in samenwerking met Thijs Wieman een grote kijkinstallatie waarmee hij het publiek gekaderd naar het landschap liet kijken. Deze voorstelling stond in de zomer van 2015 op het Oerol festival op Terschelling en in Amsterdam op het Over Het IJ Festival. Framing is door het Oerol Festival voorgedragen bij het internationaal netwerk voor Europese buitenfestivals IN-SITU. Hierdoor kreeg het werk internationaal aandacht. In 2015-2016 werkt Bellinkx als artist-in-residence gedurende een jaar in Amsterdam-Noord onder begeleiding van DasArts, Over het IJ festival en stichting NDSM. Hij heeft hiervoor een stipendium ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. 

Ontwikkeling / Radicale taal ontwikkelen

In de periode 2017-2020 wil Bellinkx zijn positie als maker nationaal en internationaal verder versterken. In het buitencircuit is via het Europese netwerk In-Situ inmiddels een flinke stap gezet maar het publieksbereik moet vergroot worden. Omdat Bellinkx’ werk interdisciplinair is en ook als beeldende kunst gezien wordt, wordt als doel gesteld binnen dat circuit en de performance art een positie te veroveren. Dit door de bestaande voorstelling Framing op festivals in binnen- en buitenland te tonen en vernieuwend werk te produceren van hoge kwaliteit.

Productioneel en zakelijk moet er meer planmatig gewerkt worden. Subsidies en regelingen tijdig screenen en aanvragen. Voorafgaand aan een nieuw project ondersteuning strak organiseren zodat de productionele druk zijn artistieke ontwikkeling minder in de weg staat. Daarnaast legt Bellinkx zich toe op scenarioschrijven en het maken van storyboards om het planmatige werken dat in film wordt toegepast in te zetten bij de complexe projecten die hij realiseert, zonder de spontaniteit van het materiaal dat in het moment ontstaat uit het oog te verliezen.

Als maker wil hij zijn taal verder ontwikkelen en aanscherpen. Met meer branie, meer geprononceerd, en radicaal werk maken zonder aan gelaagdheid en subtiliteit in te boeten. Meer voor eenvoud en verdieping kiezen dan voor breed en veel. Nieuwe samenwerkingen aangaan met mensen uit andere disciplines.

www.johannesbellinkx.com

Agenda

Nieuws

Benjamin Vandewalle

Benjamin Vandewalle (1983, Wilrijk (B)) doorliep de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en studeerde in 2006 af aan P.A.R.T.S. Tijdens zijn opleiding creëerde hij onder meer de installatie Théâtre de La Guillotine en We Go, een duet met Vincenzo Carta. In 2007 werkte het duo opnieuw samen voor de voorstelling Inbetween. Voor Birdwatching (2009) en One / Zero (2011), beiden onderzoeken naar de perceptie van ruimte en beweging, werkte hij samen met beeldend kunstenaar Erki De Vries. Zijn locatievoorstelling Birdwatching 4×4 (2012), tourt nog steeds en kent internationaal veel bijval. In 2013 sloeg hij de handen in elkaar met CAMPO (Gent) voor de voorstelling Point of View.

Benjamin Vandewalle geeft ook workshops en verdiept zich in danseducatie. Hij was gastdocent bij het KASK en het MUDA en maakte een gastchoreografie voor Passerelle (Kortrijk). Hij werkte samen met de dansopleiding Nyakaza in Zuid-Afrika, zette het project Comfusao op in Mozambique en begeleidde een uitwisseling van P.A.R.T.S. dansstudenten in Senegal. Samen met filosoof Jan Cnops en een groep lagere schoolkinderen uit Molenbeek maakte hij de documentaire (un)usual.

Ontwikkeling / Van de black box naar de straat

Na jaren in het theater te werken heeft Vandewalle nu zijn toevlucht gezocht in een onderzoekstraject rond stadschoreografie. Na negen jaar hoofdzakelijk in de black box van het theater te opereren, groeit bij hem de behoefte om uit de comfortzone van het theater te breken.

Meer informatie over Benjamin Vandewalle

Nieuws

Agenda

TAAT

HALL06, foto van Jim Stephenson

HALL06, foto van Jim Stephenson

TAAT is een transdisciplinair collectief dat werkt op het snijvlak van theater, architectuur, beeldende kunst en performance. In 2012 werkten Gert-Jan Stam (Zaandam, 1972) en Breg Horemans (Herentals (B), 1985) samen aan het project KHOR I op de Floriade in Venlo (NL), wat het startpunt was voor hun samenwerking onder de naam TAAT. Dezelfde dag zag het HALL33-project het levenslicht. HALL33 is een sleutelproject binnen het jonge oeuvre van TAAT, omdat het essentiële thema’s op het snijvlak van theater en architectuur bevraagt.

KHOR II

KHOR II

In projecten als HALL33, KHOR II en BKRK Sengu onderzoekt TAAT de performatieve elementen van architectuur en de ruimtelijke aspecten van theater, en creëren installaties waarbinnen geen onderscheid ontstaat tussen toeschouwers en acteurs. De procesmatige manier van werken koppelt artistieke hoogwaardige projecten aan een hands-on werkmethode, die de hier-en-nu-ervaring centraal stelt. De projecten van TAAT dragen steeds een co-creatieve component in zich, die zich uit in de intelligente coproducties en een brede maatschappelijke context.

Naast artistieke projecten, heeft TAAT een uitgebreid workshopprogramma en worden vaak gastlezingen gegeven op internationale symposia en universiteiten. De realisatie van HALL04, -05, en -06 bundelt de reeds opgedane ervaring in HALL01, -02, en -03 en brengt deze naar een internationaal level door het betrekken van internationale studenten en een internationaal publiek met een reeks van hoogwaardige, doch toegankelijke installaties.

Ontwikkeling / Architecturale dramaturgie

TAAT wil zich ontwikkelen tot een toonaangevende organisatie op het gebied van ‘architecturale dramaturgie’ in Europa. Hieronder valt een verdieping van het inhoudelijke (en wetenschappelijke) onderzoek, een uitbreiding van het geven van workshops en een verbinding met maatschappelijke partners zoals bij KHOR II en PlayGround. Daarnaast wil TAAT zich tot een gezonde (financieel, sociaal, duurzaam) en solide (betrouwbaar, expert) organisatie ontwikkelen.

www.taat-projects.com

Nieuws

Agenda

Nick Steur

Nick Steur (Nijmegen, 1982) is een maker met een bijzonder en eigen handschrift: poëtisch, aards, beeldend en intuïtief. Hij ontsluiert tijdloze werelden via rauwe materie en enorme concentratie, gedicteerd door concrete natuurwetten. Een manier van kijken en doen die in ons complexe en hoogtechnologische bestaan nagenoeg is vergeten, of er tenminste in een groot contrast tot staat.

Zijn werk mag zich dan bewegen op het snijvlak met beeldende kunst, de performatieve component is essentieel: wezenlijk is het samenzijn van Steur als performer met de bezoeker, in een gebeurtenis die zich alleen hier, eenmalig kan afspelen.

www.nicksteur.com

Agenda

Nieuws