TAAT

HALL06, foto van Jim Stephenson

HALL06, foto van Jim Stephenson

TAAT is een transdisciplinair collectief dat werkt op het snijvlak van theater, architectuur, beeldende kunst en performance. In 2012 werkten Gert-Jan Stam (Zaandam, 1972) en Breg Horemans (Herentals (B), 1985) samen aan het project KHOR I op de Floriade in Venlo (NL), wat het startpunt was voor hun samenwerking onder de naam TAAT. Dezelfde dag zag het HALL33-project het levenslicht. HALL33 is een sleutelproject binnen het jonge oeuvre van TAAT, omdat het essentiële thema’s op het snijvlak van theater en architectuur bevraagt.

KHOR II

KHOR II

In projecten als HALL33, KHOR II en BKRK Sengu onderzoekt TAAT de performatieve elementen van architectuur en de ruimtelijke aspecten van theater, en creëren installaties waarbinnen geen onderscheid ontstaat tussen toeschouwers en acteurs. De procesmatige manier van werken koppelt artistieke hoogwaardige projecten aan een hands-on werkmethode, die de hier-en-nu-ervaring centraal stelt. De projecten van TAAT dragen steeds een co-creatieve component in zich, die zich uit in de intelligente coproducties en een brede maatschappelijke context.

Naast artistieke projecten, heeft TAAT een uitgebreid workshopprogramma en worden vaak gastlezingen gegeven op internationale symposia en universiteiten. De realisatie van HALL04, -05, en -06 bundelt de reeds opgedane ervaring in HALL01, -02, en -03 en brengt deze naar een internationaal level door het betrekken van internationale studenten en een internationaal publiek met een reeks van hoogwaardige, doch toegankelijke installaties.

Ontwikkeling / Architecturale dramaturgie

TAAT wil zich ontwikkelen tot een toonaangevende organisatie op het gebied van ‘architecturale dramaturgie’ in Europa. Hieronder valt een verdieping van het inhoudelijke (en wetenschappelijke) onderzoek, een uitbreiding van het geven van workshops en een verbinding met maatschappelijke partners zoals bij KHOR II en PlayGround. Daarnaast wil TAAT zich tot een gezonde (financieel, sociaal, duurzaam) en solide (betrouwbaar, expert) organisatie ontwikkelen.

www.taat-projects.com

Nieuws

Agenda