Johannes Bellinkx

Johannes Bellinkx (Zeist, 1978) koos na zijn opleiding Sociale Geografie voor een opmerkelijke carrièreswitch. Hij ging als decorbouwer en speler aan de slag bij verschillende nationale en internationale theatergezelschappen. Zo kwam hij in 2007 terecht bij Theater TUIG en trok naar de Mime Opleiding in Amsterdam waar hij in 2013 afstudeerde. Eenmaal zijn diploma op zak was hij ook actief bij Theatergroep WAK en begon een eigen artistieke praktijk uit te bouwen.

Het werk van Johannes Bellinkx’s visueel theater balanceert op de grens van theater, beeldende kunst en film. In zijn werkt zorgt Bellinkx ervoor dat vorm en inhoud op een prikkelende manier op elkaar inwerken. Het concept vormt steevast het vertrekpunt voor een radicale vormkeuze

In 2014-2015 ontwikkelde Bellinkx zijn eerste grotere project Framing. Hij bouwde in samenwerking met Thijs Wieman een grote kijkinstallatie waarmee hij het publiek gekaderd naar het landschap liet kijken. Deze voorstelling stond in de zomer van 2015 op het Oerol festival op Terschelling en in Amsterdam op het Over Het IJ Festival. Framing is door het Oerol Festival voorgedragen bij het internationaal netwerk voor Europese buitenfestivals IN-SITU. Hierdoor kreeg het werk internationaal aandacht. In 2015-2016 werkt Bellinkx als artist-in-residence gedurende een jaar in Amsterdam-Noord onder begeleiding van DasArts, Over het IJ festival en stichting NDSM. Hij heeft hiervoor een stipendium ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. 

Ontwikkeling / Radicale taal ontwikkelen

In de periode 2017-2020 wil Bellinkx zijn positie als maker nationaal en internationaal verder versterken. In het buitencircuit is via het Europese netwerk In-Situ inmiddels een flinke stap gezet maar het publieksbereik moet vergroot worden. Omdat Bellinkx’ werk interdisciplinair is en ook als beeldende kunst gezien wordt, wordt als doel gesteld binnen dat circuit en de performance art een positie te veroveren. Dit door de bestaande voorstelling Framing op festivals in binnen- en buitenland te tonen en vernieuwend werk te produceren van hoge kwaliteit.

Productioneel en zakelijk moet er meer planmatig gewerkt worden. Subsidies en regelingen tijdig screenen en aanvragen. Voorafgaand aan een nieuw project ondersteuning strak organiseren zodat de productionele druk zijn artistieke ontwikkeling minder in de weg staat. Daarnaast legt Bellinkx zich toe op scenarioschrijven en het maken van storyboards om het planmatige werken dat in film wordt toegepast in te zetten bij de complexe projecten die hij realiseert, zonder de spontaniteit van het materiaal dat in het moment ontstaat uit het oog te verliezen.

Als maker wil hij zijn taal verder ontwikkelen en aanscherpen. Met meer branie, meer geprononceerd, en radicaal werk maken zonder aan gelaagdheid en subtiliteit in te boeten. Meer voor eenvoud en verdieping kiezen dan voor breed en veel. Nieuwe samenwerkingen aangaan met mensen uit andere disciplines.

www.johannesbellinkx.com

Agenda

Nieuws